Wycieczka emigracyjna

Wielka Emigracja odegrała w XIX wieku znaczącą rolę. Była to ogromna migracja. Przemieszczanie się ludności polskiej osiągnęło wówczas dużą, niespotykaną dotąd skalę. Różne były powody emigracji: przede wszystkim polityczne, ale także zarobkowe czy osobiste. W tamtym okresie na emigrację udało się wiele znanych osobistości, między innymi Mickiewicz, Chopin czy Maria Skłodowska-Curie. Nic więc dziwnego, że dziś – dla przypomnienia, że sławni Polacy działali w różnych krajach eropejskich i tam tworzyli swoje największe dzieła z myślą o swojej ojczyźnie, którą nierzdko zmuszeni byli opuścić – powstała tak zwana wycieczka emigracyjna, czyli wycieczka śladami polskich emigrantów. Wycieczka emigracyjna skupia się głównie na obszarze Francji, a zwłaszcza na Paryżu. Tam udało się bowiem w XIX wieku najwięcej osób. Można powiedzieć, że Paryż w XIX wieku stał się głównym ośrodkiem emigracji.

Wycieczka emigracyjna – śladami emigrantów, którzy emigrowali do Francji– ma bardzo specyficzny harakter. W planie takiej wycieczki emigracyjnej włączona jest bowiem także możliwość zobaczenia wielu interesujących zabytków we Francji, choć jest ona skupiona głównie na ważnych postaciach. W Paryżu wspomina się oczywiście przede wszystkim Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina czy Marię-Skłodowską Curie. Wycieczka emigracyjna skupia się na miejscach ważnych dla tych postaci – ich mieszkaniach, pracowaniach czy bibliotekach, w których często przebywali. Nie powinno również zabraknąć w planie zwiedzania muzeum Adama Mickiewicza czy Hotelu Lambert, który był siedzibą obozu politycznego Wielkiej Emigracji i należał do sławnej rodziny Czartoryskich. Wycieczka emigracyjna to także szukanie grobów znanych emigrantów. W planie takiej wycieczki może znaleźć się na przykład odwiedzenie grobu wymienionej wcześniej Marii Skłodowskiej-Curie.

Wycieczka emigracyjna to świetna oferta dla szkół. Jest to bowiem sposób na poznanie historii w połączeniu z doświadczaniem miejsca i ciekawym wyjazdem. Na pewno taka wycieczka poszerza horyzonty i stanowi doskonałe uzupełnienie lekcji historii. Ofertę wycieczki emigracyjnej dla szkół przygotowało na przykład biuro turystyki szkolnej „Provence”. Wycieczka ta rozpoczyna się w Paryżu. Oferta została zaplanowana na sześciodniowy wyjazd. W planach jest również, oprócz zgłebiania historii Wielkiej Emigracji, zwiedzanie katedry Notre-Dame czy innych ważnych muzeów i zabytków, takich jak Łuk Triumfalny. Oprócz podążania śladami polskich emigrantów, wiele miejsca poświęca się także innym sławnym emigrantom i postaciom.

Dziś najważniejszym celem podróży polskich emigrantów są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Prawdopodobnie wycieczka emigracyjna kiedyś będzie skupiała się na tych właśnie miejscach. Wycieczka emigracyjna może też mieć nieco inne znaczenie niż ta, którą oferują biura podróży. Wycieczką emigracyjną może być też zwiedzanie połączone z emigracją: zgłębianie kultury, poznawanie zabytków i obyczajów i doświadczanie miejsca.